การศึกษาและการวางแผน

กุญแจสำคัญที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนของงานก่อสร้างคือการตัดสินใจในขั้นแรกสุดก่อนที่จะเริ่มโครงการก่อสร้างตาม ระยะเวลาของโครงการจนถึงท้ายสุดด้วยเหตุนี้เจ้าของโครงการควรเลือกขอความเชี่ยวชาญของมืออาชีพอย่างเราเพื่อให้การวางแผนและการศึกษาโครงการมีความเป็นไปได้อย่างเพียงพอด้วยเทคโนโลยี ประสบการณ์และความเข้าใจอย่างแท้จริงในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เราจะทำงาน ดูแลใกล้ชิดกับเจ้าของโครงการ

การบริหารจัดการโครงการ

โครงการการก่อสร้างมีรายละเอียดเฉพาะของงานและข้อจำกัดตามกรอบเวลาที่ต้องแล้วเสร็จการจัดการโครงการ เป็นศิลปะการดำเนินงานและการประสานงานระหว่างคน,เวลาและวัสดุตลอดระยะเวลาของโครงการเราใช้เทคนิคการจัดการ ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกรอบของงาน, ค่าใช้จ่าย, เวลาและคุณภาพ

การออกแบบและวิศวกรรม

การออกแบบเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในแง่ของความพึงพอใจความสำเร็จในการควบคุมเวลา, งบประมาณและการประกันคุณภาพ เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพที่เรามีสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องและคุณค่าที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าเรา มุ่งมั่นที่จะท้าทายและต่อเนื่องในการทำงานเพื่อปรับปรุงแบบวันต่อวันในการออกแบบและงานวิศวกรรม วิศวกรของเรามีความพร้อมที่จะลองรับความต้องการของคุณในด้านหลักๆของงานวิศวกรรมทั้งหมดด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญของเราให้ความหลากหลายและคุณค่าในการออกแบบ

การบริหารงานก่อสร้าง

คุณภาพในการจัดการก่อสร้างเป็นสิ่งพื้นฐานในความสำเร็จของทุกๆโครงการ PUE มีความรู้และวิธีปฏิบัติที่สะสมมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นคุณค่าหลักของเราที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในความสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ PUE
เน้นการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าสำหรับต้นทุนตามเวลาและคุณภาพด้วยคุณภาพของบุคลากรความที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ