งานสัมนาบริษัทประจำ ปี 2560

งานสัมนาบริษัทประจำ ปี 2560 ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง